MIN LILLA TRÄDGÅRDS CATERING

Vårt hållbarhetsarbete

Sedan några år tillbaka har vi märkt ett ökat intresse från våra kunder kring frågor som matkvalitet, hållbarhet och miljöpåverkan. Intresset hos oss inom företaget har också ökat varvid vi 2018 påbörjade arbetet med att skapa en hållbar, miljövänlig verksamhet inom 4 olika arbetsområden. Vårt verktyg är GRI, Global Reporting Intiative (globalreporting.org) där vi nu arbetar med att integrera hållbarhet i vår affärsmodell. De områden vi nu arbetar med är följande:

RÅVAROR

Idag köper vi in våra råvaror för matproduktion utifrån följande kriterier:

Kvalitet / ekologiskt: vi väljer grönsaker som odlats på ett naturligt sätt enligt ekologiska och/eller hållbara principer. Vi väljer kött och fågel från djur som fått beta fritt utomhus som t.ex lamm och kyckling och som inte behandlats med antibiotika samt svenskt viltkött.

Vidare vill vi att djurens foder har ett vegetabiliskt ursprung istället för animaliskt.

Alla råvaror ska ha ursprungsmärkning och fisk ska ha en MSC eller ASC märkning och grisen ska vara klimatcertifierad.

Råvarans miljöpåverkan: vi undviker råvaror som har stor negativ miljöpåverkan, tex specialiserad köttproduktion där vi istället använder mjölkkor vilket ger 30-50% mindre klimatavtryck, grönsaker odlade i energislukande växthus eller odlade tropiska jätteräkor, oavsett certifiering.

Geografisk odlingsplats: i första hand vill vi arbeta med svenska råvaror och ju närmare avståndet till Stockholm, desto bättre. Det är dock svårt under vinterhalvåret då utbudet är begränsat av svenska grönsaker och frukter. Å andra sidan kan vi då i stor utsträckning använda alla svenska rotfrukter som även finns då. Vi använder t.ex. hellre potatis än traditionellt ris och vi väljer aktivt bort de råvaror som kommer långväga ifrån och som kräver flygfrakt.

Fisk och kött från Sverige och Norden finns att tillgå året om inom rimliga avstånd.

Frakter: Flygfrakt vill vi undvika helt och istället använda båtfrakter när det gäller transporter utanför Europa. Vi förordar tågtransporter inom Europa och Norden alternativt biltransporter som drivs av miljövänligt drivmedel.

TILLREDNING

Vi komponerar våra maträtter och menyer efter säsongens grönsaker och frukter. Vi utökar våra vegetariska och vegan maträtter och arbetar aktivt med att öka andelen gröna proteiner i maträtterna. Vi tillreder våra råvaror så att vitaminer och andra näringsämnen blir kvar och vi har börjat använda fler delar av råvaran, som grönsakens blast eller fler delar av djur. Detta för att förädla mer av råvaran och att minska svinnet. Vi minskar på socker och salt och ökar fibrer och vitaminer.

FÖRPACKNING

Vi levererar vår mat i komposterbara förpackningar och återanvänder vårt leveransemballage. Idag använder vi ”matlådor” och bestick av 100% komposterbart material. Utvecklingen mot mer miljöanpassade förpackningar går fort och vi följer noga innovationerna inom området

TRANSPORTER TILL KUND

Vi levererar våra produkter med mindre skåpbilar som drivs av hållbart bränsle eller eldrift.

Kortare transporter av mindre leveranser i city kan även ske med cykel.

Vårt centrala läge i Stockholms city innebär att våra leveranssträckor är mycket korta och därmed miljövänliga.

https://youtu.be/AqTgVYlPBqU