Specialkost och allergier

Vi kan erbjuda vissa glutenfria alternativ till bröd och bakverk. De flesta mejeriprodukter vi köper in är laktosfritt och därmed är de meste vi levererar laktosfritt. Vi kan däremot inte utesluta något ur en redan planerad eller tillagat inslag från menyn, men självklart informerar vi om allt innehåll om du frågar.

Dessvärre kan vi inte ta hänsyn till luftburen allergi eftersom vi hanterar många olika livsmedel i köket. Inte heller kan vi tillmötesgå avvikelser av speciella dieter eller livsstilsval.